Słupek przeszkodowy U-5a

Słupek przeszkodowy U-5a – stosowany jest do oznakowania barier rozdzielających pasy ruchu, azyli dla pieszych, wysepek, punktów rozpoczęcia pasów rozdzielających jezdnie.
Oklejony folią odblaskową jest zdecydowanie lepiej widoczny w warunkach wieczornych, nocnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, a co za tym idzie zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Powierzchnia czołowa odblasku na słupkach U-5a wynosi 0,15m2. Spełnia tym samym wytyczne zarządzenia nr 70 GDDKiA w prawie ujednlicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Otwór do montażu znaków drogowych – łatwe dopasowanie średnicy otworu w zalezności od potrzeb 48 mm /60 mm / 70 mm.

SŁUPKI OKLEJONE FOLIĄ II GENERACJI ORALITE – 12 PASKÓW 55 X 852 MM 

Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2019/0371 wydanie 1

Słupki przeszkodowe nie podświetlane z tworzywsztucznych "Słupki przeszkodowe U-5a i U5b"

28.08.2019r. - 28.08.2024r.

słupek U-5a producent
Słupek przeszkodowy U-5a
NazwaSymbol

Wymiar W (mm)

Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Słupek przeszkodowy

U-5a

1040

3

10 szt.