Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany SŁ/M

Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy do tymczasowego lub trwałego poziomego znakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Może być stosowany również jako krawężnik do kostki brukowej, betonu lub ziemi (np. do budowy klombów). Separator ruchu łańcuchowy wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Dzięki niemu można formować dowolne kształty – elementy można układać nawet pod kątem prostym. Istnieje możliwość mocowania do podłoża za
pomocą kołków rozporowych przez co uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję.

Elementy montażowe:
SŁ/M– KKX200 – 1 szt.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2018/0132 wydanie 4

Separatory ruchu ciągłe i punktowez tworzyw sztucznych

06.04.2018r. - 06.04.2028r.

Modele 3D na dole strony!

SEPARATOR RUCHU ŁAŃCUCHOWY
Separator ruchu łańcuchowy mod. SŁ/M żółty
SEPARATOR RUCHU ŁAŃCUCHOWY
Separator ruchu łańcuchowy mod. SŁ/M czarny
SEPARATOR RUCHU ŁAŃCUCHOWY
Separator ruchu łańcuchowy mod. SŁ/M czerwony
SEPARATOR RUCHU ŁAŃCUCHOWY
Separator ruchu łańcuchowy mod. SŁ/M biały
NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany

SŁ/M

580 x 155 x 120

9

70 szt.

SŁ/M żółty

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

SŁ/M czarny

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

SŁ/M czerwony

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

SŁ/M biały

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.