Separator ruchu ciągły - SD

Separator ruchu ciągły – szyna kierunkowa służy do tymczasowego lub trwałego poziomego oznakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Jest alternatywą dla obecnie stosowanego oznakowania za pomocą farby lub folii. Separator wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Wzajemne zazębianie oraz specjalny profil separatora gwarantuje odporność elementów na mechaniczne uszkodzenia np. spowodowane gwałtownym rozłączeniem.

Dzięki wyposażeniu separatora w otwory mocujące jest on przystosowany do montażu pionowych elementów oznakowania takich jak np. tablice kierujące.Otwory w separatorze: 41×41 mm oraz fi 45 mm

Elementy montażowe:
SD – KKX180 – 3 szt.
ZSD-M – KKX180 – 1 szt.
ZSD-T – KKX180 – 1 szt.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2018/0132 wydanie 4

Separatory ruchu ciągłe i punktowez tworzyw sztucznych

06.04.2018r. - 06.04.2028r.

Modele 3D na dole strony!

SEPARATOR drogowy
Separator ruchu ciągły SD
SEPARATOR drogowy
Zakończenie separatora ZSD-M
SEPARATOR drogowy
Zakończenie separatora ZSD-T
NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu ciągły

SD

1000 x 250 x 100

20

40 szt.

Zakończenie separatora

ZSD-M

520 x 250 x 100

9

50 szt.

Zakończenie separatora

ZSD-T

435 x 250 x 100

9

50 szt.

SD

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

ZSD-M

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

ZSD-T

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.