Separator ruchu punktowy - SDP

Separator ruchu punktowy służy do mechanicznego i optycznego rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu, wyznaczania toru jazdy pojazdów, zwężonych pasów ruchu i krawędzi jezdni. Powierzchnia separatora jest malowana farbą drogową w kolorze białym lub żółtym.

Dzięki wyposażeniu separatora w otwory mocujące jest on przystosowany do montażu pionowych elementów oznakowania takich jak np. tablice kierujące.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Elementy montażowe:
SD – KKX180 – 3 szt.

Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2018/0132 wydanie 4

Separatory ruchu ciągłe i punktowez tworzyw sztucznych

06.04.2018r. - 06.04.2028r.

Modele 3D na dole strony!

SEPARATOR parkingowy
Separator ruchu punktowy SDP czarny
SEPARATOR parkingowy
Separator ruchu punktowy SDP żółty
NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu punktowy

SDP

775 x 250 x 100

12

60 szt.

SDP czarny

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

SDP żółty

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.