Próg zwalniający płytowy U-16c

Próg płytowy (zwalniający) – wyrób, który w znaczący sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów. Najazd o długości 1 metra ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Próg płytowy może być wykorzystywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. Takie przejście jest doskonale widoczne przez kierowców pojazdów. Na progu zastosowano imitację pasów P-25.

Elementy montażowe:
Wszystkie niezbędne elementy montażowe są w zestawie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Modele 3D na dole strony!

Próg zwalniający płytowy U-16c
Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2017/0033 wydanie 3

Progi zwalniające podrzutowe z tworzyw sztucznych

21.07.2017r. - 21.07.2027r.

NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny

PP-100/P

500 x 500 x 100

32

b.d.

Element najazd. / zjazd. 1

PP-100/NN1

500 x 500 x 100 - 60

24

b.d.

Element najazd. / zjazd. 2

PP-100/NN2

500 x 500 x 60 - 15

12

b.d.

-

-

-

-

-

Element boczny

PP-100/B

500 x 500 x 100 - 6

24

b.d.

Element boczny lewy / prawy 1

PP-100/L1P1

500 x 500 x 100 - 60 - 6

20

b.d.

Element boczny lewy / prawy 2

PP-100/L2P2

500 x 500 x 100 - 21 - 6

10

b.d.

-

-

-

-

-

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.