Próg zwalniający płytowy U-16b

Próg płytowy (zwalniający) – element w znaczący sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów. Łagodny najazd ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Próg płytowy (zwalniający) może być wykorzystywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. W tym przypadku przejście takie jest doskonale widoczne przez kierowców pojazdów i jednocześnie zmusza ich do ograniczenia prędkości jazdy. Dzięki temu przejście pieszego na drugą stronę ulicy jest o wiele bezpieczniejsze. Powierzchnia przejścia malowana jest farbami drogowymi, pasy na najeździe progu są pokrywane masami chemoutwardzalnymi z mikrogranulkami, które w nocy dają efekt odblaskowości.

Elementy montażowe:
Wszystkie niezbędne elementy montażowe są w zestawie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Próg zwalniający płytowy U-16b
Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2017/0033 wydanie 3

Progi zwalniające podrzutowe z tworzyw sztucznych

21.07.2017r. - 21.07.2027r.

Modele 3D na dole strony!

NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny

PP-100/P

500 x 500 x 100

32

b.d.

Element najazd. / zjazd. 1

PP-100/N1

500 x 500 x 100 - 73

27

b.d.

Element najazd. / zjazd. 2

PP-100/N2

500 x 500 x 73 - 41

18

b.d.

Element najazd. / zjazd. 3

PP-100/N3

500 x 500 x 41 - 10

9

b.d.

Element boczny

PP-100/B

500 x 500 x 100 - 6

24

b.d.

Element boczny lewy / prawy 1

PP-100/L1P1

500 x 500 x 100 - 73 - 6

21

b.d.

Element boczny lewy / prawy 2

PP-100/L2P2

500 x 500 x 73 - 41 - 6

14

b.d.

Element boczny lewy / prawy 3

PP-100/L3P3

500 x 500 x 41 - 10 - 6

7

b.d.

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.