Próg podrzutowy PW-60 / Modyfikowany

Progi podrzutowe – elementy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, stosowane w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów w określonym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi, na okres stały lub czasowy, nie wymaga szczególnego przygotowania podłoża. Zastosowanie w progach podrzutowych mas chemoutwardzalnych i elementów odblaskowych zapewnia im trwałą kolorystykę i doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Oferujemy progi w typach: 350 mm, 400 mm, 600 mm długości najazdowej.

Zastosowanie:
• w obrębie stacji benzynowych,
• przy drogach osiedlowych,
• przy budynkach użyteczności publicznej,
• przy dużych centrach handlowych,
• na parkingach itp.

Modele 3D na dole strony!

Krajowa Ocena Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2017/0033 wydanie 2
Progi zwalniające podrzutowe z tworzyw sztucznych

21.07.2017r. - 21.07.2022r.

NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy 60

PW-60

600 x 500 x 50

12

60 szt.

Zakończenie progu 60

ZPW-60

600 x 300 x 50

8

60 szt.

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.