Próg podrzutowy PW-40/M modyfikowany

Progi podrzutowe – elementy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, stosowane w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów w określonym miejscu na drodze. Montaż progów podrzutowych wykonuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi, na okres stały lub czasowy, nie wymaga szczególnego przygotowania podłoża. Zastosowanie w progach podrzutowych mas chemoutwardzalnych i elementów odblaskowych zapewnia im trwałą kolorystykę i doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Oferujemy progi w typach: 350 mm, 400 mm, 600 mm długości najazdowej.

Elementy montażowe:
PW-40/M – KKX100 – 4 szt.
ZPW-40 – KKX100 – 2 szt.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2017/0033 wydanie 3

Progi zwalniające podrzutowe z tworzyw sztucznych

21.07.2017r. - 21.07.2027r.

Modele 3D na dole strony!

próg zwalniający prefabrykowany
Próg podrzutowy PW-40/M
próg zwalniający prefabrykowany
Zakończenie ZPW-40 czarne
NazwaSymbolWymiar D x S x W (mm)Waga (kg)Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy modyfikowany 40

PW-40/M

400 x 500 x 50

10

70 szt.

Zakończenie progu 40

ZPW-40/M

400 x 200 x 50

3

150 szt.

PW-40/M

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

ZPW-40

Plik rozszerzonej rzeczywistości dla iOS

Informujemy, że powyższe modele 3D są tylko modelami poglądowymi i nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych wyrobów produkowanych przez firmę FH Olimpia.