Mini rondo MR

Mini rondo – to wyspa w kształcie koła składająca się z 48 elementów które po złożeniu w całość stanowią średnicę 3 metrów. W skład Mini Ronda wchodzą elementy F1 F2 F3 w ilości po 16 sztuk a ich wysokość kształtuje się od 100mm w środku okręgu do 40mm na zewnątrz okręgu.

Mini rondo jest rozwiązaniem na skrzyżowania gdzie istnieje konieczność szybkiego wprowadzenia ruchu okrężnego w celu zwiększenia przepustowości skrzyżowanych dróg. Wyrób montowany jest za pomocą kołków rozporowych i wkrętów odpowiedniej długości, montaż jest szybki i trwały.

Mini rondo jest wyspą zaliczaną do kategorii azyli (zgodnie z KOT-2017/0068 wydanie 2)

Elementy montażowe:
Wszystkie niezbędne elementy montażowe są w zestawie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2021 poz. 2066

Zmieniający akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (z późniejszymi zmianami)

rondo prefabrykowane gumowe
Mini rondo MR
Krajowa Ocena Techniczna

Nr IBDiM-KOT-2017/0068 wydanie 4

Azyle drogowe z tworzyw sztucznych

20.10.2017r. - 20.10.2027r.