Elementy montażowe

Wykaz zalecanych elementów montażowych dla elementów BRD produkowanych w FH OLIMPIA.

Elementy montażowe zakupione w FH OLIMPIA zostały przebadane, a wyniki zostały uwzględnione w dokumencie – świadectwo odbioru 3.1

Klasa wytrzymałości wkrętów stalowych – 4.6
Dokumentacja potwierdzająca:
świadectwo odbioru 3.1  (wg PN-EN 10204)